CHP Ankara Millet Vekili Levent Gök ilcemizi ziyaret etti, bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederiz.  
CHP Ankara Millet Vekili Levent Gök ilcemizi ziyaret etti, bu nazik ziyaretinden dolayı kendisine teşekkür ederiz.
14.04.2018
205
Yazı Boyutu: A- A+